Om de licentie op XBRLreports te activeren dient u de beschikking te hebben over een geldige activatiecode. De activatiecode kan worden verkregen door u te abonneren op XBRLreports, zoals hier wordt beschreven.

De licentie activeert u door Excel op te starten.
Nadat u het installatieprogramma van XBRLreports succesvol heeft doorlopen, treft u in de menubalk van Excel een extra menu-optie aan:

Door deze menu-optie te selecteren wordt de werkbalk van XBRLreports zichtbaar.
Vervolgens komt u via het menu item ‘Instellingen’, tabblad ‘Licentie’ op de locatie waar de persoonsgebonden licentie kan worden geactiveerd.

Hier vult u de door XBRLreports B.V. verstrekte activatiecode (zonder spaties) in die u terugvindt in de mail die u heeft ontvangen nadat u zich heeft geabonneerd op XBRLreports. De activatiecode is geldig tot en met dertig dagen na de aanvraag. Voor het activeren van de licentie is een werkende internetverbinding noodzakelijk.

Wanneer de activatiecode wordt geaccepteerd dan wordt de knop ‘Activeren’ gedeactiveerd en zal een melding op het scherm getoond worden met het aantal resterende licenties.

Een eenmaal geactiveerde licentie zal niet verlopen.

Indien gewenst, is het ook mogelijk om een licentie te deactiveren. Hiermee komt de licentie vrij zodat deze bijvoorbeeld gebruikt kan worden op een ander device. Het deactiveren van een licentie geschiedt middels de knop ‘Deactiveren’ in de menu-optie ‘Instellingen’, tabblad ‘Licentie’.

De licentie kan op een ander device geactiveerd worden door de (geldige) activatiecode in te geven in de menu-optie Instellingen, tabblad ’Licentie’.

Wanneer u een abonnement heeft afgesloten voor meerdere devices, kunt u met dezelfde activatiecode, XBRLreports ook op de andere devices activeren.

Wanneer de activatiecode niet meer geldig is (omdat deze ouder is dan 30 dagen), kunt u in het abonnementensysteem van XBRLreports een nieuwe activatiecode opvragen. In dit onderdeel wordt beschreven hoe u een nieuwe geldige activatiecode kunt verkrijgen.

Zonder een geactiveerde licentie is XBRLreports volledig functioneel maar kunnen geen complete XBRL-instances worden gegenereerd.
Daarnaast zal het niet mogelijk zijn om XBRL-instances te versturen met de XBRLreports Communication Manager.