Als de locatie van een SQLlite database wordt benaderd via UNC-notatie dan dienen in de registry de volgende sleutels te worden aangepast:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\XBRLreports\XBRLreports Excel add-in\Locatie bestanden
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\XBRLreports\XBRLInstanceCommunication\Locatie communicatie database

Als in de registry staat: \\server\pad\bestand,
Dan moet dit gewijzigd worden in: \\\\server\pad\bestand

Bij een update vanaf een eerdere versie van XBRLreports (met Access databases) dient een conversie te worden uitgevoerd van de Access databases naar SQLlite databases. In het geval dat UNC-paden worden gebruikt dient de onderstaande procedure te worden gevolgd:
- Voer de updates uit. Deze zullen een foutmelding geven bij de conversie maar de update wordt wel doorgevoerd.
- Kopieer de xbrlreports.accdb en de communication.accdb naar een fysieke schijf. Kopieer ook de configurationtool hier naar toe (kan worden gevonden in de map van de Excel addin).
- Start de configurationtool (lokaal) en converteer de databases
- Kopieer daarna de aangemaakte .db-bestanden naar de oorspronkelijke map
- Pas bij de registry instellingen het pad aan naar vier backslashes.