Gebruikers van XBRLreports producten kunnen worden toegevoegd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen.
U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie.
Ga op de homepage naar het onderdeel ‘Gebruikers’. Hier vindt u een overzicht van de eerder aangemaakte gebruikers en de knop om nieuwe gebruikers toe te voegen. Klik hierop,
vul de naam en het mailadres van de nieuwe gebruiker in en kies voor Opslaan.

Hierna kan de gebruiker worden gekoppeld aan het abonnement. Kies op de homepage voor Beheer – Verbruik op dit abonnement – Inzien/wijzigen.
Er wordt nu een overzicht getoond van de gebruikers die zijn gekoppeld aan het abonnement. De symbolen geven aan of de licentie van een gebruiker is geactiveerd voor het betreffende abonnement.

Gebruiker is actief. Door te klikken op dit symbool wordt de gebruiker gedeactiveerd per eerstvolgende einddatum
Gebruiker is gedeactiveerd. Door te klikken op dit symbool wordt de gebruiker weer geactiveerd
Gebruiker per direct blokkeren
Gebruiker is geblokkeerd. Door te klikken op dit symbool wordt de gebruiker gedeblokkeerd
Koppel de gebruiker los van het abonnement
Verstuur een nieuwe activatiecode / Fidesque uitnodiging

Kies voor ‘Extra gebruikers koppelen’ om de nieuwe gebruiker toe te voegen aan het abonnement, vink de gebruiker aan en kies Volgende.

In het volgende scherm dient u aan te geven op welke manier toegang wordt verleend tot het abonnement. Voor XBRLReports is dit via een activatiecode, voor de Taxonomie Assistant, de ESEF Creator en voor de Communication manager vanaf versie 3.5 is dit via een Fidesque login. Kies hierna voor Opslaan.

Bij toegang via een activatiecode zal de nieuwe gebruiker een mail ontvangen met daarin een activatiecode om XBRLreports te activeren.
Zie hiervoor het hoofdstuk Activeren licentie XBRLreports.

Als wordt gekozen voor een Fidesque login dan ontvangt de nieuwe gebruiker een mail met daarin een link om een Fidesque account aan te maken (of een bestaand Fidesque account te koppelen).
Door vanuit de homepage te kiezen voor Gebruikers kan met de ‘wijzigen’ knop bij de nieuwe gebruiker worden opgevraagd of deze al een Fidesque account heeft aangemaakt en/of gekoppeld aan het abonnement. Als er geen account is aangemaakt en de datum van de uitnodiging meer dan 5 dagen geleden is dan kan met de knop ‘Gebruiker opslaan en uitnodigen voor Fidesque’ een nieuwe aanvraag worden verstuurd.