Met de XBRLreports Communication Manager is het mogelijk om XBRL-instances te versturen naar Digipoort en de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen of naar de applicatie SBRgateway. Naast het versturen van XBRL-instances kunnen ook loonheffingsbestanden direct naar Digipoort worden verstuurd.

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports Communication Manager (XCM_Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports.

Om de XBRLreports Communication Manager te installeren moet het installatieprogramma van XBRLreports Communication Manager worden opgestart.
Het installatieprogramma leidt u automatisch door het gehele installatieproces.

Wanneer XBRLreports Communication Manager succesvol is geïnstalleerd, kan deze direct worden opgestart vanuit de XBRLreports invoegtoepassing door te kiezen voor de menu-optie Communicatie.

De XBRLreports Communication Manager kan ook worden opgestart door de snelkoppeling op het bureaublad te gebruiken:

Locatie database XBRLreports Communicatie Manager
In de instellingen van de XBRLreports Communication Manager, tabblad Communicatie, geeft u aan wat de locatie is van de XBRLreports Communication Manager database. Het is aan te bevelen de locatie van de database aan te passen, vooral als XCM in een netwerkomgeving wordt toegepast waarbij de verzendgegevens centraal benaderbaar moeten zijn. Voor elke installatie van de XBRLreports Communication Manager en de XBRLreports add-in voor Excel dient u dezelfde (netwerk)locatie op te geven.
Het is aan te raden deze locatie aan te passen naar een netwerkomgeving, vraag eventueel ondersteuning hiervoor aan uw systeembeheerder.

Importeren berichtentabel
Om XBRL-instances te kunnen verzenden is het nodig om de berichtentabel in te lezen. Een actuele versie van de berichtentabel kunt u downloaden op de website van XBRLreports. Via de knop ‘Importeren’ kan het bestand worden geselecteerd en ingelezen.