Een abstract wordt in het entrypoint aangegeven met een .
Een abstract is een item dat alleen in de presentatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld als kopje. Abstracts komen niet voor in een XBRL instance.
Kies bij tab ‘Extension’ voor Add abstract.
Ook bij het aanmaken van een nieuw abstract zijn twee keuzes.

  • Een abstract toevoegen dat niet in het betreffende entrypoint voorkomt door dit te kopiëren uit een ander entrypoint waarin het gewenste abstract wel voorkomt.
  • Een eigen nog niet bestaand abstract definiëren.

We kiezen hier om een bestaand abstract toe te voegen vanuit Groot bijvoorbeeld ‘Meerjarenoverzicht – Kerncijfers’.

Dit willen we bijvoorbeeld onderaan het abstract ‘Informatie over de rapportage’ plaatsen, selecteer daarvoor het laatste concept binnen dit abstract.
Waarden kunnen alleen aan een concept worden gekoppeld, er zullen dus ook concepten binnen dit abstract moeten worden toegevoegd, bijvoorbeeld met dit resultaat.