Een concept wordt in de entrypoint aangegeven met een (Item).

Een item is het XBRL component dat aan de XBRL instance kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld “Liquide middelen”. Een item wordt ook wel een fact genoemd en in de XTA noemen we dit een Concept.

Kies bij tab Extension voor Add concept.

Hierbij zijn twee keuzes:

  • Een concept toevoegen dat niet in het betreffende entrypoint voorkomt door dit te kopiëren uit een andere entrypoint waarin het gewenste concept wel voorkomt.
  • Een eigen nog niet bestaand concept definiëren.