In het hoofdscherm van XCM treft u de bericht- en status details aan. De informatie die wordt getoond kunt u op meerdere manieren filteren, analyseren en exporteren. De hoofdindeling van de getoonde gegevens bestaat uit de periode indeling van verzenden ‘Dag’, ‘Week’, ‘Maand’ en ‘Alles’. Daarnaast kunt u ook de gegevens indelen op ‘Onbekende eindstatus’ en ‘Archief’. De hoofdindeling treft u aan in de Communicatie werkbalk.

Het hoofdscherm kunt u op meerdere manieren aanpassen voor nadere analyses. De eerste methode is door te groeperen per kolom. Dit doet u door een kolomkop te slepen naar de balk boven de berichtgegevens.

Na deze actie worden de gegevens per unieke item binnen een kolom gegroepeerd.

Een tweede optie om de berichtgegevens in het hoofdscherm te analyseren is filteren. De menu optie voor het filteren kan worden verkregen door met de rechtermuisknop te klikken op een kolomkop.

Bij het aanklikken van de menuoptie “Filter-bewerker” wordt het scherm voor het bewerken van het filter geopend.

Het filter kan worden gedefinieerd door opties 1 t/m 5 te bewerken.

  1. Met deze optie worden de logische operatoren, zoals “En” of “Of” van de voorwaarden bepaald. Ook heeft u hier de mogelijkheid om groepen aan te maken met identieke logische operatoren;
  2. Hier wordt de kolom geselecteerd waarop de voorwaarde van toepassing is;
  3. Hier wordt het vergelijkstype van de voorwaarde gedefinieerd, zoals “Is gelijk aan”, “Bevat” en “Is groter dan”;
  4. In de tekstbox kan hier de waarde worden ingevuld waaraan de voorwaarde moet voldoen;
  5. Met deze optie wordt een voorwaarde aan de filter toegevoegd. Hiermee bent u in staat om het filter op meerdere kolommen toe te passen.

Na het kiezen voor ‘Toepassen’ worden de gedefinieerde filters toegepast op de berichtgegevens in het hoofdscherm.

De berichtgegevens in het hoofdscherm kunnen worden afgedrukt en op meerdere wijzen worden geëxporteerd.

Het is mogelijk om per verzonden XBRL-instance de bericht- en status details op te vragen. Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop te klikken op het bericht waarvoor de details moeten worden opgehaald.

Na het klikken wordt de volgende scherm getoond:

In dit scherm zullen, wanneer de ontvangende partij de XBRL-instance afkeurt, de fouten in de XBRL instance worden weergegeven.
De details kunnen worden afgedrukt of worden geëxporteerd naar een pdf-bestand.