Kies in XBRLreports Communication Manager voor Overig/Instellingen, tabblad Communicatie, zie afbeelding hieronder: