Op tabblad ‘Bevestigingen’ is het mogelijk enkele opties aan te vinken zodat een waarschuwing wordt gegeven alvorens een handeling wordt gedaan.

Bevestiging voor verzenden:
Indien de optie ‘Toon details voor verzenden’ ingeschakeld is, zal vóór verzending van het XBRL-bestand de vraag ‘Weet u zeker dat u het volgende bestand wilt versturen naar afleverpartij en naam bestand.xbrl?’ verschijnen. Pas na bevestiging van deze vraag zal het bestand daadwerkelijk worden verzonden.

Bevestiging voor ondertekenen:
Vink de optie ‘Toon details voor ondertekenen’ aan om de volgende vraag te krijgen voordat het ondertekeningsbestand daadwerkelijk wordt aangemaakt: