Op tabblad ‘Certificaat’ kan worden aangegeven of de XBRL-bestanden met een eigen PKIoverheid-certificaat moeten worden verzonden. Indien geen eigen certificaat is geselecteerd, zal het verzamelcertificaat van de XBRLreports worden gebruikt.
Wanneer wordt verzonden naar de banken, is een eigen certificaat verplicht.

Gebruik eigen PKIoverheid services server certificaat:
Druk op de knop ‘Selecteer’ om een overzicht te krijgen van de certificaten die geïnstalleerd zijn op de computer.

Geef een waarschuwing als het eigen certificaat binnen een maand verloopt:
Indien deze optie is aangevinkt, zal een melding worden gegeven zodra het eigen PKIoverheid-certificaat bijna verloopt zodat tijdig een nieuw certificaat aangevraagd kan worden. We adviseren om deze optie ingeschakeld te hebben.