Op de tabblad ‘Communicatie’ is het mogelijk een berichtentabel te importeren of om de locatie van de database van de XCM te wijzigen.

Berichtentabel:
Druk op de knop ‘Importeren’ om de meest recente berichtentabel te importeren. De berichtentabel bevat informatie van de uitvragende partij voor het verzenden van een XBRL-bestand. Als XCM wordt geïnstalleerd zal al een berichtentabel ingelezen zijn. Na de publicatie van een nieuwe taxonomie is het nodig een nieuwe berichtentabel te importeren. Deze kan via onze website gedownload worden.

Locatie database XBRLreports Communication Manager:
Standaard worden het database-bestand in een map van de Windows-gebruiker geplaatst. Wanneer de XCM op een server wordt geïnstalleerd, is het mogelijk om het bestand te plaatsen in een map binnen het kantoornetwerk waar de XCM gebruikers bij kunnen. De gebruikers hebben dan één overzicht met hierin de door de verschillende gebruikers verzonden deponeringen in plaats van dat per gebruiker een overzicht wordt aangehouden.