Het is mogelijk om een concept toe te voegen dat niet in het betreffende entrypoint voorkomt door dit te kopiëren uit een ander entrypoint waarin het gewenste concept wel voorkomt.
Kies voor Select an existing concept.

Selecteer het gewenste entrypoint en selecteer het gewenste concept.


Vervolgens kunnen bij tabblad ‘Labels’ labels worden toegevoegd.

Bij tab ‘Presentation and definition’ moet worden aangewezen op welke plek het nieuwe concept moet worden opgenomen.
Met Link definition moet worden aangegeven met welk concept de general-special relatie moet worden aangegaan, ook wel anchoring genoemd. De selectie heeft ook effect op de geautomatiseerde selectie van dimensies/members. Kies dus altijd het concept dat het nauwst aansluit bij de semantische waarde van het nieuwe concept. Indien dit niet mogelijk is, kies dan in ieder geval een concept in dezelfde rol (in onderstaand voorbeeld: Geconsolideerde winst- en verliesrekening.
Met Determine location kan worden aangegeven op welke positie het concept gepositioneerd moet worden in de presentatie.

Eventueel kan hier ook worden aangegeven welk preferred label gewenst is.

Tenslotte is het zinvol bij tab ‘Notes’ een notitie op te nemen waarom deze Preparer Extension is toegevoegd.