Op het tabblad ‘Conversie’ kan een conversie-bestand geïnstalleerd worden. Bij een conversie van een XBRL-rapport en ook bij de conversie bij de functie Samenvoegen wordt gebruik gemaakt van een bij de taxonomie geleverde conversioning-bestand. Dit conversioning-bestand (zip-bestand) kunt u downloaden vanaf onze website onder aan de pagina onder Versioning reports (voor functionaliteit Samenvoegen).

Door te converteren is het bijvoorbeeld mogelijk om een XBRL-bestand van vorig jaar samen te voegen met een rapport van het huidige jaar zodat gegevens automatisch in de juiste cellen worden omgezet. Informatie over de functie Samenvoegen vindt u in hoofdstuk van deze handleiding beschreven.