Op het tabblad ‘Datums’ wordt een overzicht getoond met alle begin en eind datums van het betreffende XBRL-rapport. Per afzonderlijke rapport en per geïnventariseerde datum kan de oude (huidige) datum worden aangepast in een nieuwe datum.

Omdat in de meeste reeds beschikbare templates met een zogenaamde dynamische datum wordt gewerkt is het niet nodig en ook niet mogelijk de datums via deze weg aan te passen.

Indien dit wel wenselijk is kijk dan bij Datum ranges.