Op tabblad ‘Entiteit’ kan de entiteit generiek gewijzigd worden.

Omdat in de meeste reeds beschikbare templates met een zogenaamde dynamische entiteit wordt gewerkt is het niet nodig de entiteit via deze weg aan te passen.