Als de locatie van een SQLlite database wordt benaderd via UNC-notatie dan dienen in de registry de volgende sleutels te worden aangepast:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\XBRLreports\XBRLreports Excel add-in\Locatie bestanden
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\XBRLreports\XBRLInstanceCommunication\Locatie communicatie database

Als in de registry staat: \\server\pad\bestand,
Dan moet dit gewijzigd worden in: \\\\server\pad\bestand