Gebruikers van XBRLreports producten kunnen worden toegevoegd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen.
U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie.
Ga op de homepage naar het onderdeel Gebruikers. Hier vindt u een overzicht van de eerder aangemaakte gebruikers en de knop om nieuwe gebruikers toe te voegen. Klik hierop om een nieuwe gebruiker aan te maken, vul de naam en het mailadres van de nieuwe gebruiker in en kies voor Opslaan.

Hierna kan de gebruiker worden gekoppeld aan het abonnement. Kies op de homepage voor Beheer – Verbruik op dit abonnement – Inzien/wijzigen.
Kies voor “Extra gebruikers koppelen” om de nieuwe gebruiker toe te voegen aan het abonnement, vink de gebruiker aan en kies Volgende.

In het volgende scherm dient u aan te geven op welke manier toegang wordt verleend tot het abonnement. Voor XBRLReports (XAO) vanaf versie 3.7, de Taxonomie Assistant (XTA), de ESEF Creator en voor de Communication manager (XCM) vanaf versie 3.5 is dit via een Fidesque login. Kies hierna voor Opslaan.

Na de keuze voor een Fidesque login ontvangt de nieuwe gebruiker een mail met daarin een link om een Fidesque account aan te maken (of een bestaand Fidesque account te koppelen).

Door vanuit de homepage te kiezen voor Gebruikers kan met de ‘wijzigen’ knop bij de nieuwe gebruiker worden opgevraagd of deze al een Fidesque account heeft aangemaakt en/of gekoppeld aan het abonnement. Als er geen account is aangemaakt en de datum van de uitnodiging meer dan 5 dagen geleden is dan kan met de knop ‘Gebruiker opslaan en uitnodigen voor Fidesque’ een nieuwe aanvraag worden verstuurd.