Op het tabblad ‘Grondslag’ is het mogelijk het type waarderingsgrondslag aan te passen, bijvoorbeeld van Fiscaal naar Commercieel. Bovendien kan het type rapportage worden aangepast al of niet op een deel van het werkblad, bijvoorbeeld van Enkelvoudig naar Geconsolideerd.

Om problemen te voorkomen heeft XBRLreports voor KVK Klein en KVK Micro zowel een model met Fiscale als met Commerciële waarderingsgrondslag beschikbaar.
Per aanpassing kan worden gekozen om deze toepasbaar te laten zijn op het gehele werkblad of op een selectie van het werkblad. De selectie dient dan gekozen te worden voordat ‘Mapping beheer’ via de menubalk wordt geactiveerd.