Is het mogelijk om de grondslag en het type van de XBRL-instance te wijzigen?

Bij het aanmaken van een XBRL-instance (jaarrekening vanaf NT 9.0) met XBRLreports, wordt standaard uitgegaan van de grondslag Fiscaal en het type van een enkelvoudige jaarrekening. In XBRLreports bestaat de mogelijkheid om de waarderingsgrondslag van de instance te wijzigen naar Commercieel en het type te wijzigen naar Geconsolideerd.
U kunt dit doen onder Mapping beheer/tab KvK.

Deze functionaliteit is alleen toepasbaar wanneer er in het Excel werkblad, mappingcodes zijn aangebracht en wanneer het juiste XBRL-rapport is ingelezen.

Wanneer een gemapt item niet geldig is conform de toegepaste grondslag (mismatch), zullen de cellen met de mappingcode gekleurd worden.
U heeft de mogelijkheid om de kleur hiervoor in te stellen. Ook hiervoor kijkt u onder Mapping beheer/tab KvK.