Het door u gezochte onderwerp kon niet worden gevonden.
Hieronder vind u enige gerelateerde onderwerpen.

Fidesque wachtwoord vergeten

Aanvraag en activeren licentie » Fidesque wachtwoord vergeten

Wanneer een gebruiker zijn/haar Fidesque wachtwoord niet meer weet dan kan dit opnieuw worden ingesteld. In het scherm waarin het wachtwoord moet worden ingevuld kiest men voor ‘Wachtwoord vergeten’. Er zal dan een mail worden verstuurd naar het mailadres…

Opslaan met nieuwe naam

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken » Opslaan met nieuwe naam

Een standaard entrypoint kan niet worden bewerkt, hiervoor moet eerste een kopie (extension) gemaakt worden van een standaard entrypoint. Dit kan middels New. Voorzie de nieuwe extensie van een naam. Nadat deze is aangemaakt en geopend worden alle beschikbare…

Snel aan de slag met XBRLreports

Snel aan de slag met XBRLreports

Na installatie van de invoegtoepassing XBRLreports, is het gebruik van een vooraf gedefinieerd XBRL-rapportagemodel de meest eenvoudige manier om een XBRL-instance te genereren. Dit model betreft een vooraf gedefinieerd Excel-werkblad waarin de benodigde velden al van…

Update naar versie met SQLite database

Installatie » Update naar versie met SQLite database

Tot en met versie 3.2.0 van de XBRLreports Excel addin en 3.0.0 van de Communicationmanager werd gebruik gemaakt van Access databases. In de nieuwere versies zijn deze vervangen door SQLite databases. Dit is gedaan om niet meer afhankelijk te zijn van updates in…

- Waarom krijg ik de melding ‘Er zijn geen cellen aanwezig in dit werkblad met een mappingcode?

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Waarom krijg ik de melding ‘Er zijn geen cellen aanwezig in dit werkblad met een mappingcode?

Wanneer de melding ‘Er zijn geen cellen aanwezig in dit werkblad met een mappingcode.’ verschijnt bij het opslaan van een XBRL-instance, betekent dit dat niet het juiste werkblad openstaat wanneer wordt gekozen voor ‘Opslaan’. Het opslaan…

Gebruikers beheren

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Gebruikers beheren

Gebruikers van XBRLreports producten kunnen worden toegevoegd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie. Ga op de homepage naar het onderdeel…

Licenties activeren voor XAO 3.7

FAQ » Activatie van licenties » Licenties activeren voor XAO 3.7

Na een update van de XBRLreports Excel addin naar versie 3.7 moeten alle gebruiker hun licentie activeren middels een Fidesque account. De volgende stappen moeten hiervoor worden uitgevoerd: Log in abonnementen.xbrlreports.nl (beheerder) Ga op de homepage naar…

Activeren licentie XBRLreports

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie XBRLreports

Een licentie op de XBRLreports addin (XAO) is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XAO binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een persoonlijk Fidesque account nodig. De abonnement beheerder kan…

Activeren licentie Communication Manager

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie Communication Manager

Een licentie op de XBRLreports Communication Manager (XCM) is, net als een licentie voor XBRLreports, persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XCM binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een…

Aanvragen licentie

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie

Een licentie op XBRLreports producten is persoonsgebonden. Dit betekent dat voor iedere gebruiker van XBRLreports binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Licenties voor het gebruik van XBRLreports producten kunt u bestellen in de…

Abonnement wijzigen

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Abonnement wijzigen

Wijzigingen in XBRLreports abonnementen kunnen worden doorgevoerd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie Via de knop…

Status gebruikers

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Status gebruikers

Via Beheer – Geregistreerde gebruikers wordt een overzicht getoond van de gebruikers die zijn gekoppeld aan het abonnement. De symbolen geven aan of de licentie van een gebruiker is geactiveerd voor het betreffende abonnement. Gebruiker is…

XBRLreports Inline Converter

XBRLreports Inline Converter

Met de XBRLreports Inline Converter (XIC) kunt u Inline XBRL-bestanden (al of niet gemaakt met XBRLreports) converteren naar XBRL-instances. Een Inline XBRL-bestand is een bestand dat een rapportage, zoals een jaarrekening, in een browser toont zodat het een leesbaar…

XBRLreports Communication Manager

XBRLreports Communication Manager

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de XBRLreports Communication Manager (XCM) beschreven. De XCM is een aanvulling op de XBRLreports invoegtoepassing voor Excel. Met de XBRL Communication Manager bent u in staat om XBRL-instances te versturen naar Digipoort, de…

Toewijzen preferred labels

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s » Toewijzen preferred labels

Voor het wijzigen van de presentatie van een bestaand label kan dit gewijzigd worden middels de functie Assign preferred label. Als een gewenst label niet aanwezig dan kan dit eerst met Add (zie vorige paragraaf) toegevoegd worden. Met dit als resultaat. …

Introductie

Introductie

XBRLreports XBRLreports is een Excel invoegtoepassing voor het creëren, inlezen en renderen van XBRL rapportages. De invoegtoepassing integreert naadloos in uw huidige Excel toepassingen. Met XBRLreports is het mogelijk om XBRL-rapportages te maken en in te lezen…

Samenvoegen gegevens

Gebruikershandleiding XBRLreports » Samenvoegen gegevens

In XBRLreports is functionaliteit toegevoegd voor het samenvoegen van gegevens van verschillende boekjaren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van het oude boekjaar opgenomen moeten worden als vergelijkende cijfers van het huidige boekjaar. Hiervoor kunt u in het…

Systeem

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Systeem

Op het tabblad ‘Systeem’ kunnen enkele systeem-instellingen worden vastgelegd. Locatie XBRLreports bestanden: Standaard worden de systeembestanden in een map van de Windows-gebruiker geplaatst. Wanneer XBRLreports op een server wordt geïnstalleerd,…

Verzenden XBRL-instance

XBRLreports Communication Manager » Verzenden XBRL-instance

De XBRLreports Communication Manager kan opgestart worden door in XBRLreports te kiezen voor de menu-optie ‘Communicatie’ of door de snelkoppeling die bij de installatie op het bureaublad is geplaatst, te gebruiken. U komt dan in het volgende scherm: Het…

Datums

Instellingen » Mapping beheer » Datums

Op het tabblad ‘Datums’ wordt een overzicht getoond met alle begin en eind datums van het betreffende XBRL-rapport. Per afzonderlijke rapport en per geïnventariseerde datum kan de oude (huidige) datum worden aangepast in een nieuwe datum. Omdat in de…

XBRLreports Taxonomy Assistant

XBRLreports Taxonomy Assistant

Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint, dat voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur, te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Van een preparer extension is sprake wanneer een…

XBRL-instance verzenden

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-instance verzenden

Het verzenden van een XBRL-instance bestaat uit acht stappen. Het verloop van deze stappen is volledig afhankelijk van het XBRL-rapport waarop de XBRL-instance gebaseerd is en de eventuele inhoud van de XBRL-instance. Een deel van de informatie die nodig is voor het…

Mapping beheer

Instellingen » Mapping beheer

In dit onderdeel van de handleiding is beschreven welke gegevens kunnen worden gewijzigd met ‘Mapping beheer’. Met ‘Mapping beheer’ kunnen een aantal onderdelen van de mapping-codes efficiënt en betrouwbaar worden gewijzigd. Voor…

Bericht- en statusdetails

XBRLreports Communication Manager » Bericht- en statusdetails

In het hoofdscherm van XCM treft u de bericht- en status details aan. De informatie die wordt getoond kunt u op meerdere manieren filteren, analyseren en exporteren. De hoofdindeling van de getoonde gegevens bestaat uit de periode indeling van verzenden…

Grondslag

Instellingen » Mapping beheer » Grondslag

Op het tabblad ‘Grondslag’ is het mogelijk het type waarderingsgrondslag aan te passen, bijvoorbeeld van Fiscaal naar Commercieel. Bovendien kan het type rapportage worden aangepast al of niet op een deel van het werkblad, bijvoorbeeld van Enkelvoudig naar…

Concept kopiëren uit ander entrypoint

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s » Aanmaken van nieuw concept » Concept kopiëren uit ander entrypoint

Het is mogelijk om een concept toe te voegen dat niet in het betreffende entrypoint voorkomt door dit te kopiëren uit een ander entrypoint waarin het gewenste concept wel voorkomt. Kies voor Select an existing concept. Selecteer het gewenste entrypoint en…

Mappen

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Mappen

Op het tabblad ‘Mappen’ kunnen een aantal instellingen worden vastgelegd die betrekking hebben op het mappen van cellen in het Excel werkblad. Een mapping code kan worden gezien als financiële barcode die aan een bepaalde waarde wordt gekoppeld. Deze…

Software update

Installatie » Software update

Op de website van XBRLreports kunt u altijd de meest recente versies van XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager downloaden. Volg onderstaand stappenplan voor het installeren van de update: Maak een kopie van het databasebestand XBRLreports.db. U kunt…

Relocatie hierarchy

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s » Relocatie hierarchy

Met de functie Relocate kan de hiërarchische volgorde aangepast worden. Bijvoorbeeld de ‘Enkelvoudige jaarrekening’ vóór de ‘Geconsolideerde jaarrekening’.

- Hoe wijzig ik de grondslag en het type XBRL instance?

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Hoe wijzig ik de grondslag en het type XBRL instance?

Is het mogelijk om de grondslag en het type van de XBRL-instance te wijzigen? Bij het aanmaken van een XBRL-instance (jaarrekening vanaf NT 9.0) met XBRLreports, wordt standaard uitgegaan van de grondslag Fiscaal en het type van een enkelvoudige jaarrekening. In…

Installeren XBRLreports Taxonomy Assistant

Installatie » Installeren XBRLreports Taxonomy Assistant

Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint die voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Het installatiebestand voor XTA is op te vragen bij de…

-Hoe krijg ik de XBRLreports tab weer zichtbaar?

FAQ » XBRLreports Excel addin » -Hoe krijg ik de XBRLreports tab weer zichtbaar?

Het kan soms voorkomen dat de XBRLreports tab niet meer zichtbaar is in Excel, vaak heeft dit als oorzaak dat Excel is vastgelopen of onjuist is afgesloten. Het tabblad kan weer zichtbaar worden gemaakt door de volgende procedure te volgen: 1 – Kies links boven…

Weergave entrypoint

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken » Weergave entrypoint

Naast de Main View kan ook gekozen worden voor een Overview van alle Concepten, Referenties en Labels van de entrypoint. Door met de rechtermuisknop op de kolomheader te klikken kunnen de getoonde kolommen aangepast worden.

Entrypoints gebruiken

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken

In de Taxonomy assistant wordt als basis gebruik gemaakt van bestaande entrypoints. In de volgende onderdelen wordt beschreven hoe een entrypoint kan worden toegevoegd. Entrypoint toevoegen Openen van entrypoint Opslaan met nieuwe naam Beschikbare…

Aanmaken van nieuw abstract

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s » Aanmaken van nieuw abstract

Een abstract wordt in het entrypoint aangegeven met een . Een abstract is een item dat alleen in de presentatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld als kopje. Abstracts komen niet voor in een XBRL instance. Kies bij tab ‘Extension’ voor Add abstract. Ook bij…

Entiteit

Instellingen » Mapping beheer » Entiteit

Op tabblad ‘Entiteit’ kan de entiteit generiek gewijzigd worden. Omdat in de meeste reeds beschikbare templates met een zogenaamde dynamische entiteit wordt gewerkt is het niet nodig de entiteit via deze weg aan te passen.

Datum ranges

Instellingen » Mapping beheer » Datum ranges

Op het tabblad ‘Datum ranges’ kunnen de dynamische datums worden aangepast. In de meeste reeds beschikbare templates wordt met een zogenaamde dynamische datum gewerkt. Dit is op deze manier ingeregeld om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bij een verlengd of…

XBRL-cabinet importeren

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-cabinet importeren

Om een XBRL-instance aan te kunnen maken met behulp van XBRLreports, is het noodzakelijk dat het bijbehorende XBRL-rapport aanwezig is in XBRLreports. Het is mogelijk om in XBRLreports, XBRL-cabinets te importeren en exporteren. Een XBRL-cabinet bevat een ingelezen…

Instellingen XBRLreports Inline Converter

XBRLreports Inline Converter » Instellingen XBRLreports Inline Converter

Voor het gebruik van XIC kunt u een aantal zaken configureren. Door op de knop ‘Instellingen’ te drukken wordt het volgende scherm getoond: Standaard locatie output XBRLreports Inline Converter Met ‘Selecteer’ kunt u de standaard map…

XBRL-rapportagemodel openen en bewerken

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-rapportagemodel openen en bewerken

Vanaf de website van XBRLreports kunnen verschillende XBRL-rapportagemodellen gedownload worden. Mocht het door u benodigde XBRL-rapportagemodel niet als download beschikbaar zijn, dan kunt u deze aanvragen via de supportafdeling van XBRLreports, per mail te bereiken…

Installatie

Installatie

XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager kunnen worden geïnstalleerd op een Windows systeem vanaf Windows Vista SP2 met daarop Microsoft Excel vanaf versie 2010. Zowel de 32-bits als de 64-bits versies van het Windows systeem als van Microsoft Excel worden…

XBRL-instance aanmaken

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-instance aanmaken

Het is altijd mogelijk om het document als Excel-bestand op te slaan en opnieuw te openen via de Excel functionaliteit Bestand/Opslaan. Wanneer alle benodigde gegevens zijn aangebracht, is het document gereed om als XBRL-instance vervaardigd te worden. Om een…

Algemeen

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Algemeen

Op het tabblad ‘Algemeen’ is het mogelijk om per eindstatus te bepalen welke kleur de regel en de tekst in de regel krijgt. Eindstatus akkoord: De deponering is correct afgeleverd en goedgekeurd door de uitvragende partij. Eindstatus niet akkoord: De…

Installeren XBRLreports Inline Converter

Installatie » Installeren XBRLreports Inline Converter

Met de XBRLreports Converter is het mogelijk om inline XBRL-bestanden om te zetten naar XBRL-instances. Het betreft een applicatie die los van XBRLreports gestart kan worden. Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van de XBRLreports Inline…

Aanmaken van nieuw concept

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s » Aanmaken van nieuw concept

Een concept wordt in de entrypoint aangegeven met een (Item). Een item is het XBRL component dat aan de XBRL instance kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld “Liquide middelen”. Een item wordt ook wel een fact genoemd en in de XTA noemen we dit een Concept. Kies…

Importeer bestaande instance in Excel

XBRLreports Taxonomy Assistant » Toepassen Preparer Extensions » Importeer bestaande instance in Excel

Open Excel en kies voor de Add-On XBRLreports. We kiezen ervoor om de voorbeeldinstance ‘kvk-rpt-jaarverantwoording-2019-nlgaap-middelgroot-publicatiestukken.xbrl’ van de KVK te importeren. Als XTA en de XBRLreports addin gebruik maken van dezelfde…

Conversie

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Conversie

Op het tabblad ‘Conversie’ kan een conversie-bestand geïnstalleerd worden. Bij een conversie van een XBRL-rapport en ook bij de conversie bij de functie Samenvoegen wordt gebruik gemaakt van een bij de taxonomie geleverde conversioning-bestand. Dit…

Certificaat

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Certificaat

Op tabblad ‘Certificaat’ kan worden aangegeven of de XBRL-bestanden met een eigen PKIoverheid-certificaat moeten worden verzonden. Indien geen eigen certificaat is geselecteerd, zal het verzamelcertificaat van de XBRLreports worden gebruikt. Wanneer wordt…

Entrypoint toevoegen

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken » Entrypoint toevoegen

Om met XTA te kunnen werken is minimaal één standaard entrypoint nodig, deze zijn als een cabinet te vinden op onze website, kijk hiervoor op cabinets importeren. Start vervolgens XTA op. De eerste keer zullen hier nog geen gegevens aanwezig zijn. Kies in XTA…

Aanmaken taxonomy package

XBRLreports Taxonomy Assistant » Toepassen Preparer Extensions » Aanmaken taxonomy package

Ga nu weer naar XTA, zorg dat het betreffende aangepast entrypoint geselecteerd is en kies voor Create extension package. Selecteer bij XBRL Instance de in de vorige paragraaf genereerde instance. Bij TargetNamespace moet de URL ter identificatie van de…

- Toevoegen extra bestuurders

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Toevoegen extra bestuurders

Kan ik extra bestuurders toevoegen? Wanneer het aantal bestuurders beschikbaar in het standaard rapportagemodel niet voldoende is, is het mogelijk om meer bestuurders toe te voegen. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een 2e bestuurder die toegevoegd wordt in het…

Licentie

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Licentie

Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie. Activatiecode: Dit is de code die is ingevoerd om de XCM te kunnen gebruiken. Registratie naam: De bedrijfsnaam behorende bij de activatiecode. Device ID: De unieke code van…

Licentie

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Licentie

Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie. Activatiecode: Dit is de code die is ingevoerd om de volledige functionaliteit van XBRLreports te kunnen gebruiken. Registratie naam: De bedrijfsnaam behorende bij de…

Algemeen

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Algemeen

Op tabblad ‘Algemeen’ zijn de volgende instellingen beschikbaar: Waarschuwing voor overschrijven: Indien deze optie is aangevinkt, zal bij het handmatig invoegen van een rapport via de optie Selecteer rapport – Template invoegen, een melding…

Communicatie

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Communicatie

Op de tabblad ‘Communicatie’ is het mogelijk een berichtentabel te importeren of om de locatie van de database van de XCM te wijzigen. Berichtentabel: Druk op de knop ‘Importeren’ om de meest recente berichtentabel te importeren. De…

Inline XBRL-bestand aanmaken

Snel aan de slag met XBRLreports » Inline XBRL-bestand aanmaken

Met XBRLreports is het mogelijk om XBRL Inline bestanden aan te maken. Een XBRL Inline bestand is een (X)HTML bestand dat in een webbrowser een rapportage toont, zoals bijvoorbeeld een jaarrekening. Het voordeel van een XBRL Inline bestand is dat het voor de…

Installeren XBRLreports

Installatie » Lokale installatie » Installeren XBRLreports

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports. Om XBRLreports te installeren moet het installatieprogramma van XBRLreports worden…

Installeren XBRLreports Communication Manager

Installatie » Lokale installatie » Installeren XBRLreports Communication Manager

Met de XBRLreports Communication Manager is het mogelijk om XBRL-instances te versturen naar Digipoort en de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen of naar de applicatie SBRgateway. Naast het versturen van XBRL-instances kunnen ook loonheffingsbestanden direct naar…

Rapportage

Instellingen » Mapping beheer » Rapportage

Het is met ‘Mapping beheer’ ook mogelijk om het XBRL-rapport aan te passen. Hiermee kan een jaarovergang worden bewerkstelligt. Elk jaar worden XBRL-rapporten (zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Nederlandse Taxonomie) gewijzigd door wijzigingen in wet- en…

Installeren XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager op een server

Installatie » Server installatie » Installeren XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager op een server

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports. Log in op de server en volg de standaard stappen voor het installeren van XBRLreports en…