Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint die voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Het installatiebestand voor XTA is op te vragen bij de supportdesk van XBRLreports.

Om XTA te kunnen gebruiken is ook de XBRLreports Excel addin nodig, onder andere voor het genereren van een instance en het converteren van de instance naar het nieuwe met XTA gecreëerde entrypoint. Om uiteindelijk een instance te verzenden naar de uitvragende partij is ook de installatie van XBRLreports Communication Manager (XCM) nodig.
Zorg dat u over de laatste versies van de verschillende installatiebestanden beschikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de supportdesk van XBRLreports.
Zorg er bij een serverinstallatie voor dat alle installaties als Administrator worden uitgevoerd.

Het XTA-installatieprogramma leidt u automatisch door het gehele installatieproces.
Om het installatieproces succesvol te doorlopen, is het noodzakelijk dat steeds de ‘Eindgebruikerslicentie voor XBRLreports’ wordt geaccepteerd.
In geval van een serverinstallatie kan de procedure worden gevolgd die is beschreven bij de server installatie voor de Excel addin en de Communication Manager.
De XBRLreports Taxonomy Assistant database dient op een locatie in het netwerk te worden gezet waar elke gebruiker van de XBRLreports Taxonomy Assistant bij kan. Via de configuration tool dient het pad naar de XTA database te worden aangepast.