Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports.

Om XBRLreports te installeren moet het installatieprogramma van XBRLreports worden opgestart.

Het installatieprogramma leidt u automatisch door het gehele installatieproces. Om het installatieproces succesvol te doorlopen, is het noodzakelijk dat de ‘Eindgebruikerslicentie voor XBRLreports’ wordt geaccepteerd.

Nadat de installatie is afgerond kunt u kiezen voor Voltooien.

Bij installatie van XBRLreports op een terminal server of een Citrix omgeving, kan deze procedure gevolgd worden.

Nadat XBRLreports correct geïnstalleerd is krijgt u in Excel een extra menuoptie met de XBRLreports functies.

Locatie database XBRLreports
In de instellingen van de XBRLreports, tabblad Systeem, geeft u aan wat de locatie is van de XBRLreports database.
Na de instalIatie zal de database zijn aangemaakt in de map C:\Users\\AppData\Roaming\XBRLreports Excel add-in.
In een netwerkomgeving is het aan te bevelen de map ‘XBRLreports Excel add-in’ te verplaatsen naar een netwerklocatie, vooral als de database van XBRLreports door meerdere gebruikers te benaderen moet zijn. Vraag eventueel ondersteuning hiervoor aan uw systeembeheerder.
Voor elke lokale installatie van de XBRLreports add-in voor Excel dient u dezelfde (netwerk)locatie op te geven.