Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports.

Log in op de server en volg de standaard stappen voor het installeren van XBRLreports en de Communication Manager. Zorg ervoor dat de installatieprogramma’s als Administrator worden uitgevoerd.

Nadat de installatieprogramma’s zijn uitgevoerd, is het nodig om:

  1. De XBRLreports data op een locatie in het netwerk te zetten waar elke gebruiker van XBRLreports bij kan. Kopieer alle bestanden vanuit de map C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\XBRLreports Excel add-in naar deze locatie;
  2. De XBRLreports Communication Database op een locatie in het netwerk te zetten waar elke gebruiker van de XBRLreports Communication Manager bij kan. Kopieer de bestanden vanuit de map C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\XBRLreports Communication Manager naar deze locatie;
  3. De XBRLreports Configuration Tool.exe beschikbaar te maken voor elke gebruiker van XBRLreports en de Communication Manager. Deze tool is standaard te vinden in de map C:\Program Files (x86)\XBRLreports\XBRLreports Communication Manager;

De volgende stappen dienen uitgevoerd te worden onder het Windows account van de gebruiker van XBRLreports:

  1. Start de XBRLreports Configuration Tool.exe en selecteer tabblad ‘Registersleutels’.
  2. Pas het pad naar de locatie van de XBRLreports data aan naar het pad dat is aangehouden in stap 1;
  3. Pas het pad naar de locatie van de XBRLreports Communication Database aan naar het pad dat is aangehouden in stap 2;

  1. Kies ‘OK’ en sluit de XBRLreports Configuration Tool af;
  2. Start Excel en controleer of de XBRLreports addin beschikbaar is voor de gebruiker.