De verschillende onderdelen van het rapportagemodel hebben een eigen specifieke kleur. Dit om de onderdelen duidelijk herkenbaar te maken. De kleuren kunnen naar eigen voorkeur worden aangepast door op het gekleurde vlak te klikken en hierna een andere kleur te selecteren.

Rapport omschrijving: De naam van het rapportagemodel of de naam en locatie van het ingelezen xbrl-bestand.

Role: Dit beschrijft een specifiek rapportageonderdeel. Bijvoorbeeld informatie over de rechtspersoon of de toelichting op de winst- en verliesrekening.

Fact: Een onderdeel dat in het XBRL bestand terecht kan komen. Bijvoorbeeld ‘liquide middelen’. Alleen de waarden van deze facts moeten worden voorzien van mapping code.

Abstract/PresentationItem: Een abstract is een item dat alleen in de presentatie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als kopje. Abstracts komen niet voor in een XBRL-bestand.

Tuple/Presentation Tuple: Dit is een verzamelcontainer voor items die logisch gezien bij elkaar horen. Bijvoorbeeld de presentatie tuple “Adres van de rechtspersoon” bevat o.a. de items “Straat”, “Postcode” en ”Woonplaats”.

Specification Tuple: Dit is een verzamelcontainer dat kan worden herhaald. Een verzamelcontainer wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de specificatie van de investeringen. In de container staan de gegevens die bij één specifieke investering horen.

Dimensie member: In bijzonder gevallen worden ook de mogelijke waarden van een dimensionale context in de presentatie definitie van een XBRL rapport opgenomen. Bijvoorbeeld de diverse soorten voorzieningen die de mutaties in het verloopoverzicht van de voorzieningen kunnen typeren.

Label suffix: Deze velden tonen een gegevens die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld de verschillende gegevens van één van de ondertekenaar(s).