Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie.

Activatiecode:
Dit is de code die is ingevoerd om de volledige functionaliteit van XBRLreports te kunnen gebruiken.

Registratie naam:
De bedrijfsnaam behorende bij de activatiecode.

Device ID:
De unieke code van het systeem van de gebruiker van XBRLreports. Indien er een probleem is met de licentie, kan het voorkomen dat afdeling Support om dit ID vraagt.

Activatiecode aanvragen:
Als er nog geen activatiecode is ingevoerd brengt deze knop u naar de abonnementenpagina van XBRLreports, waar een registratie gedaan kan worden (of een extra code aangevraagd kan worden).
Informatie over het activeren van de licentie vindt u hier en informatie over het uitbreiden van de licentie leest u hier.

Deactiveren:
Indien XBRLreports op een andere pc wordt geïnstalleerd, is het nodig om de licentie te deactiveren en op de nieuwe pc weer te activeren.