Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie.

Activatiecode:
Dit is de code die is ingevoerd om de XCM te kunnen gebruiken.

Registratie naam:
De bedrijfsnaam behorende bij de activatiecode.

Device ID:
De unieke code van het systeem van de gebruiker van de XCM. Indien er een probleem is met de licentie, kan het voorkomen dat afdeling Support om dit ID vraagt.

Activatiecode aanvragen:
Als er nog geen activatiecode is ingevoerd brengt deze knop u naar de abonnementenpagina van XBRLreports, waar een registratie gedaan kan worden (of een extra code aangevraagd kan worden).
Informatie over het activeren van de licentie vindt u hier en informatie over het uitbreiden van de licentie leest u hier.

Deactiveren:
Indien de XBRLreports Communication Manager op een andere pc wordt geïnstalleerd, is het nodig om de licentie te deactiveren en op de nieuwe pc weer te activeren.