Na een update van de XBRLreports Excel addin naar versie 3.7 moeten alle gebruiker hun licentie activeren middels een Fidesque account.
De volgende stappen moeten hiervoor worden uitgevoerd:

  • Log in abonnementen.xbrlreports.nl (beheerder)
  • Ga op de homepage naar het onderdeel Gebruikers. Er zal altijd al één gebruiker aanwezig zijn, de beheerder.
  • Voeg de overige gebruikers toe en kies Opslaan.
  • Ga nu op de homepage naar het onderdeel Producten en diensten waarop u bent geabonneerd en klik op de knop beheer voor het product XBRLreports.
  • Kies Verbruik op dit abonnement – Inzien/wijzigen
  • Koppel de extra gebruikers aan het abonnement via Extra gebruikers koppelen
  • Markeer de toe te voegen gebruikers en kies Volgende.
  • Kies voor de activatie methode ‘Fidesque login’ en kies Opslaan. De gebruikers ontvangen nu een mail met een link om een Fidesque account aan te maken (of een bestaand account te koppelen).
  • Stuur ook een uitnodiging (via enveloppe symbool) naar de beheerder.

Als het Fidesque account is aangemaakt dan kan dit worden gebruikt om de licentie te activeren in de XBRL reports addin (XAO)