Op het tabblad ‘Mappen’ kunnen een aantal instellingen worden vastgelegd die betrekking hebben op het mappen van cellen in het Excel werkblad. Een mapping code kan worden gezien als financiële barcode die aan een bepaalde waarde wordt gekoppeld. Deze financiële barcode bepaald uiteindelijk hoe en waar de waarde in het XBRL-bestand wordt opgenomen.

Smart mapping:
Hiermee worden de geselecteerde dimensie/waarden van de eerder gemapte items onthouden en voor nieuwe items automatisch geselecteerd wanneer meerdere velden in één keer worden gemapt.

Standaard toevoegen aan omschrijving:
Het veld ‘Omschrijving’ zal bij het mappen standaard worden gevuld met de omschrijving van de geselecteerde regel. We adviseren om deze instelling geactiveerd te hebben.

Baseren op default ranges in werkblad:
In de meeste reeds beschikbare templates wordt met een zogenaamde dynamische datum gewerkt. Dit is op deze manier ingeregeld om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bij een verlengd of verkort boekjaar de einddatum in de template wordt gewijzigd, dat dan ook bij alle mappingcodes de datum automatisch wordt aangepast.
Indien deze instelling is geactiveerd, zullen bij het mappen de standaard datums van het rapport worden aangehouden (van de huidige/vorige financiële periode).
Deze instelling werkt samen met de instelling datumsranges bij ‘Mapping beheer’.

Afbeelding waarbij de instelling is geactiveerd:

Afbeelding waarbij de instelling is gedeactiveerd: