In dit onderdeel van de handleiding is beschreven welke gegevens kunnen worden gewijzigd met ‘Mapping beheer’.

Met ‘Mapping beheer’ kunnen een aantal onderdelen van de mapping-codes efficiënt en betrouwbaar worden gewijzigd. Voor ‘Mapping beheer’ zijn de volgende use cases denkbaar:

  1. Een generieke template wijzigen in een specifieke rapportage door het aanpassen van de entiteit.
  2. Creëren van een nieuw aangiftetijdvak voor een aangifte Omzetbelasting door het wijzigen van de datum.
  3. Een jaarovergang bewerkstelligen door het wijzigen (converteren) van het XBRL-rapport naar het XBRL-rapport van het nieuwe jaar.

Een combinatie, bijvoorbeeld het wijzigen van de entiteit en de datums is ook mogelijk. De wijzigingen (datums, entiteit en rapportage) dienen per stap te worden aangebracht.
Bij het aanpassen van een mapping-code worden ook de onderdelen “Gemapt op”, “Gemapt door” en “Versie XBRLreports” bijgewerkt. In de mapping code wordt hiermee vastgelegd door wie de mapping code is aangepast, op welk tijdstip en met welke versie van XBRLreports.
Per aanpassing kan worden gekozen om deze toepasbaar te laten zijn op het gehele werkblad of op een selectie van het werkblad. De selectie dient dan gekozen te worden voordat ‘Mapping beheer’ via de menubalk wordt geactiveerd.