Bij het genereren van een XBRL-instance verschijnt de volgende melding :
Het element http://www.nltaxonomie.nl/nt11/venj/20161214/dictionary/venj-bw2-data:ChamberOfCommerceRegistrationNumber is ongeldig. De waarde XXXXXXX is ongeldig volgens het bijbehorende gegevenstype http://www.nltaxonomie.nl/nt11/venj/20161214/dictionary/venj-types:chamberOfCommerceRegistrationNumberItemType

De foutmelding doet zich voor omdat het KvK-nummer niet uit acht posities bestaat. Vaak is dit het geval wanneer het eerste cijfer van het KvK-nummer een nul betreft, deze wordt dan door de celeigenschappen in Excel verwijderd, waardoor er slechts zeven cijfers overblijven. Dit kan worden opgelost door in het XBRL-rapportagemodel op het tabblad Basisgegevens, een ‘ in te geven voor de nul, zoals hieronder wordt weergegeven: