Het is met ‘Mapping beheer’ ook mogelijk om het XBRL-rapport aan te passen. Hiermee kan een jaarovergang worden bewerkstelligt. Elk jaar worden XBRL-rapporten (zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Nederlandse Taxonomie) gewijzigd door wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit betekent dat voor elk verslag of fiscaal jaar een specifieke XBRL-rapport moet worden gebruikt.
De wijzigingen in de XBRL-rapporten hebben mogelijk impact op de reeds aangebrachte mapping codes. Items, maar ook de dimensionele contexten (bijvoorbeeld fiscaal of commercieel) die van toepassing zijn op de items, kunnen gewijzigd of verwijderd zijn. Dit betekent dat de aangebrachte mapping codes aangepast moeten worden. Indien aangegeven is dat bij het aanpassen van het XBRL-rapport een versie controle moet worden uitgevoerd, dan worden de cellen die aangepast moeten, gekleurd conform de aangegeven signaal kleur mapping.
Een andere type wijziging betreft de wijziging van de syntax. Tijdens de versie controle wordt ook gecontroleerd of de syntax van een item is gewijzigd. Indien dit het geval is, dan wordt de kleur van de cel aangepast conform de aangegeven signaal kleur syntax. In dit geval kan het noodzakelijk zijn dat de inhoud van de cel, waarop de mapping code van toepassing is, moet worden aangepast. Dat dit niet altijd noodzakelijk is, ligt aan de aanpassing van de syntax. Bijvoorbeeld een syntaxeis is dat een bedrag altijd tussen de 0 en 1.000 ligt. De waarde in de cel is 500. De waarde in de cel voldoet dus aan de syntaxeis. Als de syntax in het nieuwe XBRL-rapport wijzigt in een bedrag dat tussen de 0 en de 600 moet liggen, zal de waarde in de cel nog steeds voldoen aan de nieuwe syntaxeis. Een wijziging van de inhoud van de cel is in dit geval dus niet noodzakelijk.