Op het tabblad ‘Systeem’ kunnen enkele systeem-instellingen worden vastgelegd.

Locatie XBRLreports bestanden:
Standaard worden de systeembestanden in een map van de Windows-gebruiker geplaatst. Wanneer XBRLreports op een server wordt geïnstalleerd, dienen de bestanden geplaatst te worden in een map binnen het kantoornetwerk waar de XBRLreports gebruikers bij kunnen.

Onderhoud stamtabellen:
Valuta – Valuta’s kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn (zoals de Surinaamse Gulden SRG die is gewijzigd naar de Surinaamse dollar SRD). Met deze knop kunnen valuta worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd worden.

Identifier scheme – XBRLreports is een toepassing die niet gebouwd is voor een specifieke rapportage, maar op basis van de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Dit betekent dat toekomstige XBRL rapporten uit nieuwe domeinen, als ze voldoen aan de NTA, door XBRLreports kunnen worden verwerkt. Elk domein kent zijn eigen type identificatie (identifier scheme) waarmee zij de verzendende organisatie identificeert. Met deze knop kunnen nieuwe identifier scheme’s worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Vaste types – In bepaalde gevallen is het nodig dat een bepaalde structuur (syntax) moet worden afgedwongen. Bijvoorbeeld dat een getal altijd met twee decimalen in een XBRL-bestand moet worden opgenomen.
Als de cel is voorzien van een waarde ‘2’ en een mapping wordt toegepast met een vast type dat de notatiecode ‘0.00’ bevat, dan wordt in het XBRL-bestand ‘2.00’ als waarde geplaatst. Hetzelfde geldt voor getallen met meer dan 2 decimalen (7,5555), deze zullen worden afgerond naar 2 decimalen (7,56).
Elk vaste type is voorzien van een notatiecode waarmee de structuur wordt bepaald. Het formaat van de notatiecode is gelijk aan de Excel notatiecode. Het vaste type is het item waarop de notatie van toepassing is.