Het door u gezochte onderwerp kon niet worden gevonden.
Hieronder vind u enige gerelateerde onderwerpen.

Licentie

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Licentie

Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie. Activatiecode: Dit is de code die is ingevoerd om de volledige functionaliteit van XBRLreports te kunnen gebruiken. Registratie naam: De bedrijfsnaam behorende bij de…

Licentie

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Licentie

Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie. Activatiecode: Dit is de code die is ingevoerd om de XCM te kunnen gebruiken. Registratie naam: De bedrijfsnaam behorende bij de activatiecode. Device ID: De unieke code van…

Aanvragen licentie

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie

Een licentie op XBRLreports producten is persoonsgebonden. Dit betekent dat voor iedere gebruiker van XBRLreports binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Licenties voor het gebruik van XBRLreports producten kunt u bestellen in de…

Activeren licentie XBRLreports

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie XBRLreports

Een licentie op de XBRLreports addin (XAO) is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XAO binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een persoonlijk Fidesque account nodig. De abonnement beheerder kan…

Aanvraag en activeren licentie

Aanvraag en activeren licentie

In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u een licentie voor een XBRLreports product aan kunt vragen en activeren.

Activeren licentie Communication Manager

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie Communication Manager

Een licentie op de XBRLreports Communication Manager (XCM) is, net als een licentie voor XBRLreports, persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XCM binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een…

XBRLreports Communication Manager

XBRLreports Communication Manager

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de XBRLreports Communication Manager (XCM) beschreven. De XCM is een aanvulling op de XBRLreports invoegtoepassing voor Excel. Met de XBRL Communication Manager bent u in staat om XBRL-instances te versturen naar Digipoort, de…

Abonnement wijzigen

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Abonnement wijzigen

Wijzigingen in XBRLreports abonnementen kunnen worden doorgevoerd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie Via de knop…

Licenties activeren voor XAO 3.7

FAQ » Activatie van licenties » Licenties activeren voor XAO 3.7

Na een update van de XBRLreports Excel addin naar versie 3.7 moeten alle gebruiker hun licentie activeren middels een Fidesque account. De volgende stappen moeten hiervoor worden uitgevoerd: Log in abonnementen.xbrlreports.nl (beheerder) Ga op de homepage naar…

Status gebruikers

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Status gebruikers

Via Beheer – Geregistreerde gebruikers wordt een overzicht getoond van de gebruikers die zijn gekoppeld aan het abonnement. De symbolen geven aan of de licentie van een gebruiker is geactiveerd voor het betreffende abonnement. Gebruiker is…

Gebruikers beheren

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Gebruikers beheren

Gebruikers van XBRLreports producten kunnen worden toegevoegd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie. Ga op de homepage naar het onderdeel…

XBRL-instance aanmaken

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-instance aanmaken

Het is altijd mogelijk om het document als Excel-bestand op te slaan en opnieuw te openen via de Excel functionaliteit Bestand/Opslaan. Wanneer alle benodigde gegevens zijn aangebracht, is het document gereed om als XBRL-instance vervaardigd te worden. Om een…