Tot en met versie 3.2.0 van de XBRLreports Excel addin en 3.0.0 van de Communicationmanager werd gebruik gemaakt van Access databases. In de nieuwere versies zijn deze vervangen door SQLite databases. Dit is gedaan om niet meer afhankelijk te zijn van updates in Microsoft Windows en Office. Bij de eerste update naar een versie met een SQLite database dient een conversie te worden uitgevoerd van de gegevens uit de database.

Na het verwijderen van de rapporten kan de volgende procedure worden uitgevoerd:

 1. Maak een kopie van het databasebestand XBRLCommunicatie.accdb. U kunt de locatie van dit bestand terugvinden bij de optie Overig/Instellingen van de XBRLreports Communication Manager, tabblad Communicatie, ‘Locatie database XBRLreports Communication Manager’. Open dit pad via de Windows Verkenner en kopieer het databasebestand naar bijvoorbeeld het bureaublad;
 2. Dubbelklik op het bestand XBRLreports_Setup_VersieX.X.X.X.exe en voer de installatiewizard uit met de standaard instellingen;
 3. Dubbelklik op het bestand XCM_Setup_VersieX.X.X.X.exe en voer de installatiewizard uit met de standaard instellingen;
 4. Controleer hierna of de updates succesvol zijn geïnstalleerd door te controleren of het versienummer is aangepast;
 5. Controleer in de XBRLreports Communication Manager of er regels in het overzicht aanwezig zijn van de reeds eerder verzonden XBRL-instances. Indien er geen regels meer in het overzicht aanwezig zijn dient u contact op te nemen met de support van XBRLreports;
 6. Start de XBRLreports Communication Manager en importeer de Berichtentabel.

Als de gebruiker van XBRLreports zelf de update uitvoert dan zal de conversie van de databases automatisch worden uitgevoerd tijdens de installatie van de nieuwe versie.
Bij installatie door de administrator op een server dienen, na de installatie van de nieuwe versie (na punt 3 van bovenstaande procedure), de databases te worden geconverteerd middels de Configuratietool.

Volg hiervoor de onderstaande procedure:

 1. Start de XBRLreports Configuration Tool.exe (deze tool is standaard te vinden in de map C:\Program Files (x86)\XBRLreports\XBRLreports Excel add-in) en selecteer tabblad ‘Conversie’.

 1. Klik op de knop ‘Selecteer XBRLreports add-in database’ en selecteer het bestand XBRLreports.accdb in de map van de XBRLreports data. Kies ‘Converteer’ om de gegevens over te zetten naar de nieuwe database ‘XBRLreports.db’.
  Met de optie ‘Conversie inclusief XBRL rapporten’ worden ook de XBRL rapporten geconverteerd. Het converteren van deze XBRL rapporten kan lang duren, verwijder daarom vóór installatie van XBRLreports alle XBRL-rapporten.
 2. Klik op de knop ‘Selecteer XBRLreports Communication database’ en selecteer het bestand XBRLcommunicatie.accdb in de map van de XBRLreports Communication database. Kies ‘Converteer’ om de gegevens over te zetten naar de nieuwe database ‘XBRLcommunication.db’.
 3. Het is mogelijk om cabinets te converteren via de Configuration tool. We raden u echter aan de cabinets die nodig zijn te downloaden en te importeren. Het converteren van bestaande cabinets kan zeer lang duren, opnieuw importeren zal vele malen sneller gaan.