Het door u gezochte onderwerp kon niet worden gevonden.
Hieronder vind u enige gerelateerde onderwerpen.

Installeren XBRLreports

Installatie » Lokale installatie » Installeren XBRLreports

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports. Om XBRLreports te installeren moet het installatieprogramma van XBRLreports worden…

Gebruikershandleiding XBRLreports

Gebruikershandleiding XBRLreports

XBRLreports Communication Manager

XBRLreports Communication Manager

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de XBRLreports Communication Manager (XCM) beschreven. De XCM is een aanvulling op de XBRLreports invoegtoepassing voor Excel. Met de XBRL Communication Manager bent u in staat om XBRL-instances te versturen naar Digipoort, de…

XBRLreports Inline Converter

XBRLreports Inline Converter

Met de XBRLreports Inline Converter (XIC) kunt u Inline XBRL-bestanden (al of niet gemaakt met XBRLreports) converteren naar XBRL-instances. Een Inline XBRL-bestand is een bestand dat een rapportage, zoals een jaarrekening, in een browser toont zodat het een leesbaar…

XBRLReports Excel Addin

Instellingen » XBRLReports Excel Addin

In dit hoofdstuk kunt u de instellingen van de XBRLreports Excel addin nalezen

XBRLreports Communication Manager

Instellingen » XBRLreports Communication Manager

In dit onderdeel van de handleiding is beschreven welke instellingen kunnen worden vastgelegd voor de XBRLreports Communication Manager (XCM). De instellingen zijn beschikbaar door links boven in te kiezen voor de tab ‘Overig’ en vervolgens de knop…

XBRLreports Excel addin

FAQ » XBRLreports Excel addin

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen betreffende de XBRLreports Excel addin

XBRLreports Communication Manager

FAQ » XBRLreports Communication Manager

Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen betreffende de XBRLreports Communication Manager

XBRLreports Taxonomy Assistant

XBRLreports Taxonomy Assistant

Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint, dat voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur, te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Van een preparer extension is sprake wanneer een…

Activeren licentie XBRLreports

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie XBRLreports

Een licentie op de XBRLreports addin (XAO) is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XAO binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een persoonlijk Fidesque account nodig. De abonnement beheerder kan…

Installeren XBRLreports Inline Converter

Installatie » Installeren XBRLreports Inline Converter

Met de XBRLreports Converter is het mogelijk om inline XBRL-bestanden om te zetten naar XBRL-instances. Het betreft een applicatie die los van XBRLreports gestart kan worden. Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van de XBRLreports Inline…

Installeren XBRLreports Communication Manager

Installatie » Lokale installatie » Installeren XBRLreports Communication Manager

Met de XBRLreports Communication Manager is het mogelijk om XBRL-instances te versturen naar Digipoort en de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen of naar de applicatie SBRgateway. Naast het versturen van XBRL-instances kunnen ook loonheffingsbestanden direct naar…

XBRLreports Inline Converter gebruiken

XBRLreports Inline Converter » XBRLreports Inline Converter gebruiken

Om de XBRLreports Inline Converter te gebruiken, start u de applicatie op door gebruik te maken van het icoontje op het bureaublad. Het volgende scherm komt dan naar voren: Om een Inline XBRL-bestand te converteren, selecteert u het juiste bestand door het…

Instellingen XBRLreports Inline Converter

XBRLreports Inline Converter » Instellingen XBRLreports Inline Converter

Voor het gebruik van XIC kunt u een aantal zaken configureren. Door op de knop ‘Instellingen’ te drukken wordt het volgende scherm getoond: Standaard locatie output XBRLreports Inline Converter Met ‘Selecteer’ kunt u de standaard map…

Installeren XBRLreports Taxonomy Assistant

Installatie » Installeren XBRLreports Taxonomy Assistant

Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint die voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Het installatiebestand voor XTA is op te vragen bij de…

Installeren XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager op een server

Installatie » Server installatie » Installeren XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager op een server

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports. Log in op de server en volg de standaard stappen voor het installeren van XBRLreports en…

Snel aan de slag met XBRLreports

Snel aan de slag met XBRLreports

Na installatie van de invoegtoepassing XBRLreports, is het gebruik van een vooraf gedefinieerd XBRL-rapportagemodel de meest eenvoudige manier om een XBRL-instance te genereren. Dit model betreft een vooraf gedefinieerd Excel-werkblad waarin de benodigde velden al van…

- Welke versie van XBRLreports gebruik ik?

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Welke versie van XBRLreports gebruik ik?

Soms kan het handig zijn om na te kunnen gaan welke versie van XBRLreports gebruikt wordt, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is gekomen waarin nieuwe functionaliteit is toegevoegd en men wil nagaan of deze functionaliteit aanwezig is in de versie…

-Hoe krijg ik de XBRLreports tab weer zichtbaar?

FAQ » XBRLreports Excel addin » -Hoe krijg ik de XBRLreports tab weer zichtbaar?

Het kan soms voorkomen dat de XBRLreports tab niet meer zichtbaar is in Excel, vaak heeft dit als oorzaak dat Excel is vastgelopen of onjuist is afgesloten. Het tabblad kan weer zichtbaar worden gemaakt door de volgende procedure te volgen: 1 – Kies links boven…

Scenario’s

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s

Aan de hand van een aantal scenario’s zullen de verschillende functies voor het maken van een preparer extension (PE) worden besproken. Aanmaken van nieuw concept Uitzetten concept Relocatie concept Aanmaken van nieuw abstract Toevoegen preferred…

Toepassen Preparer Extensions

XBRLreports Taxonomy Assistant » Toepassen Preparer Extensions

Het doel van voorgaande is om een instance op basis van een standaard entrypoint aan te kunnen passen. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig: Discover het betreffende NT-entrypoint. Maak een extension aan en voeg de gewenste wijzigingen toe aan deze…

Entrypoints gebruiken

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken

In de Taxonomy assistant wordt als basis gebruik gemaakt van bestaande entrypoints. In de volgende onderdelen wordt beschreven hoe een entrypoint kan worden toegevoegd. Entrypoint toevoegen Openen van entrypoint Opslaan met nieuwe naam Beschikbare…

Software update

Installatie » Software update

Op de website van XBRLreports kunt u altijd de meest recente versies van XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager downloaden. Volg onderstaand stappenplan voor het installeren van de update: Maak een kopie van het databasebestand XBRLreports.db. U kunt…

Aanmaken van nieuw concept

XBRLreports Taxonomy Assistant » Scenario’s » Aanmaken van nieuw concept

Een concept wordt in de entrypoint aangegeven met een (Item). Een item is het XBRL component dat aan de XBRL instance kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld “Liquide middelen”. Een item wordt ook wel een fact genoemd en in de XTA noemen we dit een Concept. Kies…

- Melding bij opslaan XBRLinstance: ‘Er is geen bijbehorend XBRL rapport ingelezen voor het opslaan van de XBRL instance. Lees eerst het juiste rapport in.’

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Melding bij opslaan XBRLinstance: ‘Er is geen bijbehorend XBRL rapport ingelezen voor het opslaan van de XBRL instance. Lees eerst het juiste rapport in.’

Ik krijg de volgende melding bij het opslaan van de XBRLinstance: De melding geeft aan dat het bijbehorende cabinet niet is ingelezen in XBRLreports. U downloadt de cabinet-bestanden hier. Hier vindt u terug hoe u het cabinet kan importeren.

Update naar versie met SQLite database

Installatie » Update naar versie met SQLite database

Tot en met versie 3.2.0 van de XBRLreports Excel addin en 3.0.0 van de Communicationmanager werd gebruik gemaakt van Access databases. In de nieuwere versies zijn deze vervangen door SQLite databases. Dit is gedaan om niet meer afhankelijk te zijn van updates in…

Conversie

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Conversie

Op het tabblad ‘Conversie’ kan een conversie-bestand geïnstalleerd worden. Bij een conversie van een XBRL-rapport en ook bij de conversie bij de functie Samenvoegen wordt gebruik gemaakt van een bij de taxonomie geleverde conversioning-bestand. Dit…

Abonnement wijzigen

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Abonnement wijzigen

Wijzigingen in XBRLreports abonnementen kunnen worden doorgevoerd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie Via de knop…

XBRL-instance verzenden

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-instance verzenden

Het verzenden van een XBRL-instance bestaat uit acht stappen. Het verloop van deze stappen is volledig afhankelijk van het XBRL-rapport waarop de XBRL-instance gebaseerd is en de eventuele inhoud van de XBRL-instance. Een deel van de informatie die nodig is voor het…

Datums

Instellingen » Mapping beheer » Datums

Op het tabblad ‘Datums’ wordt een overzicht getoond met alle begin en eind datums van het betreffende XBRL-rapport. Per afzonderlijke rapport en per geïnventariseerde datum kan de oude (huidige) datum worden aangepast in een nieuwe datum. Omdat in de…

Aangepaste instance opslaan als XBRL-bestand

XBRLreports Taxonomy Assistant » Toepassen Preparer Extensions » Aangepaste instance opslaan als XBRL-bestand

Het is altijd mogelijk om het document als Excel-bestand op te slaan en opnieuw te openen via de Excel functionaliteit Bestand/Opslaan. Wanneer alle benodigde gegevens zijn aangebracht, is het document gereed om als XBRL-instance vervaardigd te worden. Om een…

Verzenden XBRL-instance

XBRLreports Communication Manager » Verzenden XBRL-instance

De XBRLreports Communication Manager kan opgestart worden door in XBRLreports te kiezen voor de menu-optie ‘Communicatie’ of door de snelkoppeling die bij de installatie op het bureaublad is geplaatst, te gebruiken. U komt dan in het volgende scherm: Het…

- Waarom krijg ik een ALS400 of MSC 217 foutmelding bij het verzenden van een deponering?

FAQ » XBRLreports Communication Manager » - Waarom krijg ik een ALS400 of MSC 217 foutmelding bij het verzenden van een deponering?

Het kan voorkomen dat één van de volgende meldingen verschijnt bij het verzenden van een deponering: Deze melding kan zich voordoen omdat het gebruikte PKI certificaat verlopen is. Informatie over het koppelen van een nieuw PKI certificaat vind u hier…

Entrypoint toevoegen

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken » Entrypoint toevoegen

Om met XTA te kunnen werken is minimaal één standaard entrypoint nodig, deze zijn als een cabinet te vinden op onze website, kijk hiervoor op cabinets importeren. Start vervolgens XTA op. De eerste keer zullen hier nog geen gegevens aanwezig zijn. Kies in XTA…

Gebruik van UNC-notatie voor locatie databases

Installatie » Server installatie » Gebruik van UNC-notatie voor locatie databases

Als de locatie van een SQLlite database wordt benaderd via UNC-notatie dan dienen in de registry de volgende sleutels te worden aangepast: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\XBRLreports\XBRLreports Excel add-in\Locatie…

Licenties activeren voor XAO 3.7

FAQ » Activatie van licenties » Licenties activeren voor XAO 3.7

Na een update van de XBRLreports Excel addin naar versie 3.7 moeten alle gebruiker hun licentie activeren middels een Fidesque account. De volgende stappen moeten hiervoor worden uitgevoerd: Log in abonnementen.xbrlreports.nl (beheerder) Ga op de homepage naar…

Datum ranges

Instellingen » Mapping beheer » Datum ranges

Op het tabblad ‘Datum ranges’ kunnen de dynamische datums worden aangepast. In de meeste reeds beschikbare templates wordt met een zogenaamde dynamische datum gewerkt. Dit is op deze manier ingeregeld om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bij een verlengd of…

Mappen

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Mappen

Op het tabblad ‘Mappen’ kunnen een aantal instellingen worden vastgelegd die betrekking hebben op het mappen van cellen in het Excel werkblad. Een mapping code kan worden gezien als financiële barcode die aan een bepaalde waarde wordt gekoppeld. Deze…

Gebruikers beheren

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Gebruikers beheren

Gebruikers van XBRLreports producten kunnen worden toegevoegd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie. Ga op de homepage naar het onderdeel…

XBRL-cabinet importeren

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-cabinet importeren

Om een XBRL-instance aan te kunnen maken met behulp van XBRLreports, is het noodzakelijk dat het bijbehorende XBRL-rapport aanwezig is in XBRLreports. Het is mogelijk om in XBRLreports, XBRL-cabinets te importeren en exporteren. Een XBRL-cabinet bevat een ingelezen…

Inline XBRL-bestand aanmaken

Snel aan de slag met XBRLreports » Inline XBRL-bestand aanmaken

Met XBRLreports is het mogelijk om XBRL Inline bestanden aan te maken. Een XBRL Inline bestand is een (X)HTML bestand dat in een webbrowser een rapportage toont, zoals bijvoorbeeld een jaarrekening. Het voordeel van een XBRL Inline bestand is dat het voor de…

Samenvoegen gegevens

Gebruikershandleiding XBRLreports » Samenvoegen gegevens

In XBRLreports is functionaliteit toegevoegd voor het samenvoegen van gegevens van verschillende boekjaren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van het oude boekjaar opgenomen moeten worden als vergelijkende cijfers van het huidige boekjaar. Hiervoor kunt u in het…