Het door u gezochte onderwerp kon niet worden gevonden.
Hieronder vind u enige gerelateerde onderwerpen.

Gebruikershandleiding XBRLreports

Gebruikershandleiding XBRLreports

Installeren XBRLreports

Installatie » Lokale installatie » Installeren XBRLreports

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports. Om XBRLreports te installeren moet het installatieprogramma van XBRLreports worden…

XBRLreports Communication Manager

XBRLreports Communication Manager

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de XBRLreports Communication Manager (XCM) beschreven. De XCM is een aanvulling op de XBRLreports invoegtoepassing voor Excel. Met de XBRL Communication Manager bent u in staat om XBRL-instances te versturen naar Digipoort, de…

XBRLreports Inline Converter

XBRLreports Inline Converter

Met de XBRLreports Inline Converter (XIC) kunt u Inline XBRL-bestanden (al of niet gemaakt met XBRLreports) converteren naar XBRL-instances. Een Inline XBRL-bestand is een bestand dat een rapportage, zoals een jaarrekening, in een browser toont zodat het een leesbaar…

XBRLReports Excel Addin

Instellingen » XBRLReports Excel Addin

In dit hoofdstuk kunt u de instellingen van de XBRLreports Excel addin nalezen

XBRLreports Communication Manager

Instellingen » XBRLreports Communication Manager

In dit onderdeel van de handleiding is beschreven welke instellingen kunnen worden vastgelegd voor de XBRLreports Communication Manager (XCM). De instellingen zijn beschikbaar door links boven in te kiezen voor de tab ‘Overig’ en vervolgens de knop…

XBRLreports Excel addin

FAQ » XBRLreports Excel addin

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen betreffende de XBRLreports Excel addin

XBRLreports Communication Manager

FAQ » XBRLreports Communication Manager

Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen betreffende de XBRLreports Communication Manager

XBRLreports Taxonomy Assistant

XBRLreports Taxonomy Assistant

Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint, dat voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur, te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Van een preparer extension is sprake wanneer een…

Activeren licentie XBRLreports

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie XBRLreports

Een licentie op de XBRLreports addin (XAO) is persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XAO binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een persoonlijk Fidesque account nodig. De abonnement beheerder kan…

XBRLreports Inline Converter gebruiken

XBRLreports Inline Converter » XBRLreports Inline Converter gebruiken

Om de XBRLreports Inline Converter te gebruiken, start u de applicatie op door gebruik te maken van het icoontje op het bureaublad. Het volgende scherm komt dan naar voren: Om een Inline XBRL-bestand te converteren, selecteert u het juiste bestand door het…

Instellingen XBRLreports Inline Converter

XBRLreports Inline Converter » Instellingen XBRLreports Inline Converter

Voor het gebruik van XIC kunt u een aantal zaken configureren. Door op de knop ‘Instellingen’ te drukken wordt het volgende scherm getoond: Standaard locatie output XBRLreports Inline Converter Met ‘Selecteer’ kunt u de standaard map…

Installeren XBRLreports Taxonomy Assistant

Installatie » Installeren XBRLreports Taxonomy Assistant

Met de module XBRLreports Taxonomy Assistant (XTA) is het mogelijk een basis-entrypoint die voldoet aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur te wijzigen volgens de richtlijnen van Preparer Extension (NTA PE). Het installatiebestand voor XTA is op te vragen bij de…

Installeren XBRLreports Inline Converter

Installatie » Installeren XBRLreports Inline Converter

Met de XBRLreports Converter is het mogelijk om inline XBRL-bestanden om te zetten naar XBRL-instances. Het betreft een applicatie die los van XBRLreports gestart kan worden. Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van de XBRLreports Inline…

Installeren XBRLreports Communication Manager

Installatie » Lokale installatie » Installeren XBRLreports Communication Manager

Met de XBRLreports Communication Manager is het mogelijk om XBRL-instances te versturen naar Digipoort en de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen of naar de applicatie SBRgateway. Naast het versturen van XBRL-instances kunnen ook loonheffingsbestanden direct naar…

Installeren XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager op een server

Installatie » Server installatie » Installeren XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager op een server

Indien u nog niet beschikt over een installatieprogramma van XBRLreports (XBRLreports _Setup_VersieX.X.X.X.exe) kunt u de laatste versie downloaden van de website van XBRLreports. Log in op de server en volg de standaard stappen voor het installeren van XBRLreports en…

Snel aan de slag met XBRLreports

Snel aan de slag met XBRLreports

Na installatie van de invoegtoepassing XBRLreports, is het gebruik van een vooraf gedefinieerd XBRL-rapportagemodel de meest eenvoudige manier om een XBRL-instance te genereren. Dit model betreft een vooraf gedefinieerd Excel-werkblad waarin de benodigde velden al van…

- Welke versie van XBRLreports gebruik ik?

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Welke versie van XBRLreports gebruik ik?

Soms kan het handig zijn om na te kunnen gaan welke versie van XBRLreports gebruikt wordt, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is gekomen waarin nieuwe functionaliteit is toegevoegd en men wil nagaan of deze functionaliteit aanwezig is in de versie…

-Hoe krijg ik de XBRLreports tab weer zichtbaar?

FAQ » XBRLreports Excel addin » -Hoe krijg ik de XBRLreports tab weer zichtbaar?

Het kan soms voorkomen dat de XBRLreports tab niet meer zichtbaar is in Excel, vaak heeft dit als oorzaak dat Excel is vastgelopen of onjuist is afgesloten. Het tabblad kan weer zichtbaar worden gemaakt door de volgende procedure te volgen: 1 – Kies links boven…

Introductie

Introductie

XBRLreports XBRLreports is een Excel invoegtoepassing voor het creëren, inlezen en renderen van XBRL rapportages. De invoegtoepassing integreert naadloos in uw huidige Excel toepassingen. Met XBRLreports is het mogelijk om XBRL-rapportages te maken en in te lezen…

Update naar versie met SQLite database

Installatie » Update naar versie met SQLite database

Tot en met versie 3.2.0 van de XBRLreports Excel addin en 3.0.0 van de Communicationmanager werd gebruik gemaakt van Access databases. In de nieuwere versies zijn deze vervangen door SQLite databases. Dit is gedaan om niet meer afhankelijk te zijn van updates in…

Software update

Installatie » Software update

Op de website van XBRLreports kunt u altijd de meest recente versies van XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager downloaden. Volg onderstaand stappenplan voor het installeren van de update: Maak een kopie van het databasebestand XBRLreports.db. U kunt…

Installatie

Installatie

XBRLreports en de XBRLreports Communication Manager kunnen worden geïnstalleerd op een Windows systeem vanaf Windows Vista SP2 met daarop Microsoft Excel vanaf versie 2010. Zowel de 32-bits als de 64-bits versies van het Windows systeem als van Microsoft Excel worden…

Aanvragen licentie

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie

Een licentie op XBRLreports producten is persoonsgebonden. Dit betekent dat voor iedere gebruiker van XBRLreports binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Licenties voor het gebruik van XBRLreports producten kunt u bestellen in de…

- Hoe schoon ik het archief van op van XCM?

FAQ » XBRLreports Communication Manager » - Hoe schoon ik het archief van op van XCM?

Is het mogelijk om het archief van de XBRLreports Communication Manager op te schonen? Het is mogelijk om in het archief van de XBRLreports Communication Manager, regels definitief te verwijderen. Dit heeft als voordeel dat u altijd een duidelijk overzicht kunt…

Importeer bestaande instance in Excel

XBRLreports Taxonomy Assistant » Toepassen Preparer Extensions » Importeer bestaande instance in Excel

Open Excel en kies voor de Add-On XBRLreports. We kiezen ervoor om de voorbeeldinstance ‘kvk-rpt-jaarverantwoording-2019-nlgaap-middelgroot-publicatiestukken.xbrl’ van de KVK te importeren. Als XTA en de XBRLreports addin gebruik maken van dezelfde…

Licentie

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Licentie

Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie. Activatiecode: Dit is de code die is ingevoerd om de volledige functionaliteit van XBRLreports te kunnen gebruiken. Registratie naam: De bedrijfsnaam behorende bij de…

Gebruik van UNC-notatie voor locatie databases

Installatie » Server installatie » Gebruik van UNC-notatie voor locatie databases

Als de locatie van een SQLlite database wordt benaderd via UNC-notatie dan dienen in de registry de volgende sleutels te worden aangepast: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\XBRLreports\XBRLreports Excel add-in\Locatie…

XBRL-instance verzenden

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-instance verzenden

Het verzenden van een XBRL-instance bestaat uit acht stappen. Het verloop van deze stappen is volledig afhankelijk van het XBRL-rapport waarop de XBRL-instance gebaseerd is en de eventuele inhoud van de XBRL-instance. Een deel van de informatie die nodig is voor het…

XBRL-cabinet importeren

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-cabinet importeren

Om een XBRL-instance aan te kunnen maken met behulp van XBRLreports, is het noodzakelijk dat het bijbehorende XBRL-rapport aanwezig is in XBRLreports. Het is mogelijk om in XBRLreports, XBRL-cabinets te importeren en exporteren. Een XBRL-cabinet bevat een ingelezen…

Systeem

Instellingen » XBRLReports Excel Addin » Systeem

Op het tabblad ‘Systeem’ kunnen enkele systeem-instellingen worden vastgelegd. Locatie XBRLreports bestanden: Standaard worden de systeembestanden in een map van de Windows-gebruiker geplaatst. Wanneer XBRLreports op een server wordt geïnstalleerd,…

Abonnement wijzigen

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Abonnement wijzigen

Wijzigingen in XBRLreports abonnementen kunnen worden doorgevoerd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie Via de knop…

Entrypoint toevoegen

XBRLreports Taxonomy Assistant » Entrypoints gebruiken » Entrypoint toevoegen

Om met XTA te kunnen werken is minimaal één standaard entrypoint nodig, deze zijn als een cabinet te vinden op onze website, kijk hiervoor op cabinets importeren. Start vervolgens XTA op. De eerste keer zullen hier nog geen gegevens aanwezig zijn. Kies in XTA…

Activeren licentie Communication Manager

Aanvraag en activeren licentie » Activeren licentie Communication Manager

Een licentie op de XBRLreports Communication Manager (XCM) is, net als een licentie voor XBRLreports, persoonsgebonden, hetgeen inhoudt dat voor elke gebruiker van XCM binnen uw organisatie een aparte licentie moet worden verkregen. Voor de activatie is een…

Server installatie

Installatie » Server installatie

In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe XBRLreports op een server geïnstalleerd kan worden.

Aanvraag en activeren licentie

Aanvraag en activeren licentie

In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u een licentie voor een XBRLreports product aan kunt vragen en activeren.

Lokale installatie

Installatie » Lokale installatie

In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe een lokale installatie van XBRLreports en de Communication Manager moet worden uitgevoerd.

Instellingen

Instellingen

In dit hoofdstuk worden de instellingen van XBRLreports beschreven. Het instellingen-scherm kan worden geopend door op de knop ‘Instellingen’ te drukken in de werkbalk bovenin:

- Hoe importeer ik een berichtentabel?

FAQ » XBRLreports Communication Manager » - Hoe importeer ik een berichtentabel?

Kies in XBRLreports Communication Manager voor Overig/Instellingen, tabblad Communicatie, zie afbeelding hieronder:

- Hoe wijzig ik de grondslag en het type XBRL instance?

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Hoe wijzig ik de grondslag en het type XBRL instance?

Is het mogelijk om de grondslag en het type van de XBRL-instance te wijzigen? Bij het aanmaken van een XBRL-instance (jaarrekening vanaf NT 9.0) met XBRLreports, wordt standaard uitgegaan van de grondslag Fiscaal en het type van een enkelvoudige jaarrekening. In…

Licentie

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Licentie

Op de tabblad ‘Licentie’ vindt u informatie over de geactiveerde licentie. Activatiecode: Dit is de code die is ingevoerd om de XCM te kunnen gebruiken. Registratie naam: De bedrijfsnaam behorende bij de activatiecode. Device ID: De unieke code van…

Gebruikers beheren

Aanvraag en activeren licentie » Aanvragen licentie » Gebruikers beheren

Gebruikers van XBRLreports producten kunnen worden toegevoegd in de abonnementenomgeving van XBRLreports, via de website abonnementen. U kunt inloggen met het account dat eerder is aangemaakt bij het onderdeel Aanvragen licentie. Ga op de homepage naar het onderdeel…

Mapping beheer

Instellingen » Mapping beheer

In dit onderdeel van de handleiding is beschreven welke gegevens kunnen worden gewijzigd met ‘Mapping beheer’. Met ‘Mapping beheer’ kunnen een aantal onderdelen van de mapping-codes efficiënt en betrouwbaar worden gewijzigd. Voor…

Licenties activeren voor XAO 3.7

FAQ » Activatie van licenties » Licenties activeren voor XAO 3.7

Na een update van de XBRLreports Excel addin naar versie 3.7 moeten alle gebruiker hun licentie activeren middels een Fidesque account. De volgende stappen moeten hiervoor worden uitgevoerd: Log in abonnementen.xbrlreports.nl (beheerder) Ga op de homepage naar…

- Melding bij opslaan XBRLinstance: ‘Er is geen bijbehorend XBRL rapport ingelezen voor het opslaan van de XBRL instance. Lees eerst het juiste rapport in.’

FAQ » XBRLreports Excel addin » - Melding bij opslaan XBRLinstance: ‘Er is geen bijbehorend XBRL rapport ingelezen voor het opslaan van de XBRL instance. Lees eerst het juiste rapport in.’

Ik krijg de volgende melding bij het opslaan van de XBRLinstance: De melding geeft aan dat het bijbehorende cabinet niet is ingelezen in XBRLreports. U downloadt de cabinet-bestanden hier. Hier vindt u terug hoe u het cabinet kan importeren.

Samenvoegen gegevens

Gebruikershandleiding XBRLreports » Samenvoegen gegevens

In XBRLreports is functionaliteit toegevoegd voor het samenvoegen van gegevens van verschillende boekjaren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van het oude boekjaar opgenomen moeten worden als vergelijkende cijfers van het huidige boekjaar. Hiervoor kunt u in het…

Grondslag

Instellingen » Mapping beheer » Grondslag

Op het tabblad ‘Grondslag’ is het mogelijk het type waarderingsgrondslag aan te passen, bijvoorbeeld van Fiscaal naar Commercieel. Bovendien kan het type rapportage worden aangepast al of niet op een deel van het werkblad, bijvoorbeeld van Enkelvoudig naar…

Aangepaste instance opslaan als XBRL-bestand

XBRLreports Taxonomy Assistant » Toepassen Preparer Extensions » Aangepaste instance opslaan als XBRL-bestand

Het is altijd mogelijk om het document als Excel-bestand op te slaan en opnieuw te openen via de Excel functionaliteit Bestand/Opslaan. Wanneer alle benodigde gegevens zijn aangebracht, is het document gereed om als XBRL-instance vervaardigd te worden. Om een…

Algemeen

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Algemeen

Op het tabblad ‘Algemeen’ is het mogelijk om per eindstatus te bepalen welke kleur de regel en de tekst in de regel krijgt. Eindstatus akkoord: De deponering is correct afgeleverd en goedgekeurd door de uitvragende partij. Eindstatus niet akkoord: De…

Verzenden XBRL-instance

XBRLreports Communication Manager » Verzenden XBRL-instance

De XBRLreports Communication Manager kan opgestart worden door in XBRLreports te kiezen voor de menu-optie ‘Communicatie’ of door de snelkoppeling die bij de installatie op het bureaublad is geplaatst, te gebruiken. U komt dan in het volgende scherm: Het…

Certificaat

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Certificaat

Op tabblad ‘Certificaat’ kan worden aangegeven of de XBRL-bestanden met een eigen PKIoverheid-certificaat moeten worden verzonden. Indien geen eigen certificaat is geselecteerd, zal het verzamelcertificaat van de XBRLreports worden gebruikt. Wanneer wordt…

Communicatie

Instellingen » XBRLreports Communication Manager » Communicatie

Op de tabblad ‘Communicatie’ is het mogelijk een berichtentabel te importeren of om de locatie van de database van de XCM te wijzigen. Berichtentabel: Druk op de knop ‘Importeren’ om de meest recente berichtentabel te importeren. De…

XBRL-rapportagemodel openen en bewerken

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-rapportagemodel openen en bewerken

Vanaf de website van XBRLreports kunnen verschillende XBRL-rapportagemodellen gedownload worden. Mocht het door u benodigde XBRL-rapportagemodel niet als download beschikbaar zijn, dan kunt u deze aanvragen via de supportafdeling van XBRLreports, per mail te bereiken…

Inline XBRL-bestand aanmaken

Snel aan de slag met XBRLreports » Inline XBRL-bestand aanmaken

Met XBRLreports is het mogelijk om XBRL Inline bestanden aan te maken. Een XBRL Inline bestand is een (X)HTML bestand dat in een webbrowser een rapportage toont, zoals bijvoorbeeld een jaarrekening. Het voordeel van een XBRL Inline bestand is dat het voor de…

XBRL-instance aanmaken

Snel aan de slag met XBRLreports » XBRL-instance aanmaken

Het is altijd mogelijk om het document als Excel-bestand op te slaan en opnieuw te openen via de Excel functionaliteit Bestand/Opslaan. Wanneer alle benodigde gegevens zijn aangebracht, is het document gereed om als XBRL-instance vervaardigd te worden. Om een…