Het verzenden van een XBRL-instance bestaat uit acht stappen. Het verloop van deze stappen is volledig afhankelijk van het XBRL-rapport waarop de XBRL-instance gebaseerd is en de eventuele inhoud van de XBRL-instance. Een deel van de informatie die nodig is voor het juist verzenden van een XBRL-instance is afkomstig van de uitvragende partij. Deze gegevens worden door XBRLreports beschikbaar gesteld als een berichtentabel. Een actuele versie van de berichtentabel kunt u downloaden op de website van XBRLreports.

Een andere voorwaarde voor het verzenden van XBRL-instances voor de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), is dat een PKI-overheidscertificaat is geselecteerd. Dit betreft een beveiligingscertificaat dat ervoor zorgt dat de communicatie tussen u en de ontvangende partij is beveiligd.
Bij het verzenden van XBRL-instances naar Digipoort (overheid) met XCM kunt u er voor kiezen om een eigen PKI-overheidscertificaat of het interne (verzamel)certificaat van XBRLreports te gebruiken.

Voor de instellingen met betrekking tot de XBRLreports Communication Manager verwijzen wij u naar hoodstuk instellingen in deze handleiding. Met de menu-optie ‘Communicatie’ in XBRLreports of met de snelkoppeling van XBRLreports Communication Manager op het bureaublad, start u het scherm van de XBRLreports Communication Manager, waarmee u in staat wordt gesteld om XBRL-instances te versturen naar de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen, Digipoort of SBRGateway (YOB).

U komt dan in het volgende scherm van de XBRLreports Communication Manager en kiest u voor de button ‘Verzenden bestand’ om de XBRL-instance te verzenden.

Hierna verschijnt een scherm, waarin acht stappen doorlopen worden. Deze stappen worden nader omschreven in het aparte hoofdstuk Verzenden XBRL-instance. Wanneer alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, kan de button ‘Verzenden’ worden gebruikt. De status van het verzendproces wordt getoond in de sectie ‘Verzendstatus’.

Vul bij Stap 5 een uniek verzendkenmerk in van maximaal 40 posities, dit mag een eigen gekozen kenmerk zijn.