Vanaf de website van XBRLreports kunnen verschillende XBRL-rapportagemodellen gedownload worden.
Mocht het door u benodigde XBRL-rapportagemodel niet als download beschikbaar zijn, dan kunt u deze aanvragen via de supportafdeling van XBRLreports, per mail te bereiken op mailadres support@xbrlreports.nl.

Wanneer het XBRL-cabinet is geïmporteerd, kan het gewenste XBRL-rapportagemodel worden geopend met de Excel menu-optie Bestand/Openen.
U selecteert hier het gewenste XBRL-rapportagemodel, dit wordt geopend in een nieuw Excel werkblad.

In onderstaand voorbeeld is gekozen voor het gebruik van het XBRL-rapportagemodel KVK Klein 2019.

Na het openen van het XBRL-rapportagemodel, kunt u de cellen in het werkblad ‘Basisgegevens’ voorzien van de juiste gegevens. De waarden kunnen rechtstreeks worden ingevuld of kunnen berekend worden door Excel formules. Het XBRL-rapportagemodel bestaat uit verschillende tabbladen, bovenstaande afbeelding betreft een schermafdruk van het eerste tabblad ‘Basisgegevens’.

Velden kunnen verschillende kleuren hebben die in de legenda worden verklaard:

Op tabblad ‘Basisgegevens’ kunnen de cellen met een opmerking herkend worden aan de rode driehoeken rechtsboven in de cel. Het is mogelijk dat sommige velden in het XBRL-rapportagemodel gevuld dienen te worden door een selectie te maken uit de keuzelijst, zoals bij het voorbeeld hieronder:

Op tabblad ‘ Grootboek’ kunnen de financiële gegevens worden gevuld.

De gegevens van tabblad ‘Basisgegevens’ en ‘Grootboek’ worden overgenomen naar tabblad ‘XBRL’ Op dit tabblad zijn de velden met de benodigde mappingcodes terug te vinden. Vanuit dit tabblad kan een XBRL-instance worden aangemaakt.

Velden die voorzien zijn van een mapping code, te herkennen aan het rode driehoekje in de rechterbovenhoek (zie afbeelding hierboven), kunnen niet gekopieerd en geplakt worden door middel van de toetsencombinatie CTRL C en CTRL V (knippen en plakken) omdat de mappingcode in dat geval verloren gaat. De cellen kunnen wel gekopieerd en geplakt worden door de sneltoetsen CTRL + ALT V. Er komt dan een scherm omhoog, waarbij aangegeven kan worden dat de ‘Waarden’ geplakt moeten worden (CTRL + W).

Op tabblad ‘Grondslagen’ worden de grondslagen die in het XBRL-rapport zijn opgenomen, nader omschreven. Deze grondslagen worden gebruikt op tabblad ‘XBRL’.
Wanneer bijvoorbeeld de waarde op de balans van de materiële vaste activa groter is dan 0, wordt de grondslag uit dit tabblad gehaald, de tekst van de grondslag kan desgewenst aangepast worden.